Lesbeschrijving

In deze workshops is er vooral aandacht voor de oorsprong van de grafische vormgeving en de werkwijze waarop het drukwerk tot stand komt. Er wordt gewerkt aan een ontwerp voor een tekst en een verbeelding van die tekst in linosnede. Het resultaat zal in meerdere oplages op papier worden afgedrukt en gepresenteerd.

Doel

Je krijgt inzicht in de oorsprong en het ontwerpproces van de grafische vormgeving. Naar aanleiding van voorbeelden van affiches maak je een hedendaags ontwerp voor een poster. Je leert niet alleen wat over de geschiedenis van drukwerk, maar leert ook om de basistechnieken van het linosnijden en drukken te gebruiken. Tijdens de workshop doorloop je een creatief proces waarbij ruimte is voor experiment.

Resultaat

Één of meerdere linodrukken op papier.